Teletext.se

Teletext_horizontal en tjänst för hörselskadade som togs fram av vårt systerbolag Raftech.

Teletext leveras inte längre och har ersatts av tjänsten TERA som vi är återförsäljare av

Teletext gjorde så  att hörselskadade får det motparten säger textat under ett telefonsamtal. Allt utan behov av särskild utrustning eller krånglig inkoppling av en förmedlingstjänst

Läs mer i våra broschyrer: Teletext som hjälpmedel i hemmet och Teletext som hjälpmedel på arbetsplatsen

Logga_innovationsstod

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik