Skrivtolken.se

Skrivtolken.se är en banbrytande tjänst för skrivtolkning på distans. Den  är enkel att använda och fungerar ihop med vanliga konsumentprodukter.

Skrivtolken

Skrivtolken.se är en konkurrensneutral plattform där landsting och företag kan samarbeta för ge brukarna bästa möjliga service.

Logga_innovationsstod

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik