PTS tävling ”Innovation för alla”

Lidol och vårt systerbolag Raftech har lång erfarenhet av att ansöka om och driva projekt inom PTS tävling ”Innovation för alla”.

Vi bedriver just nu ett PTS projekt,  Teletext.se

En förstudie vi skrivit för en kund ligger just nu hos PTS och väntar på beslut om finansiering.

Vi har tidigare hjälpt till med ansökningar och projektadministration  av projekten  Fritt Fram!  för T-Meeting  och Kom Rätt för Juristfirman Vide.

Tidigare har vi även utvecklat Skrivtolken.se

Lidol har varit med att vinna PTS Hackathon ”Simulera webben” i kategorin – Störst nytta.

Vår expertis inom området är att utveckla idéer till färdiga ansökningar och förankra dem hos brukargrupper.  Om projektet får finansiering bistår vi med bland annat projektledning, användardesign (UX), tester och rapportering.

PTS kräver att man själv medfinansierar projektet, det finns ingen fast gräns utan ju mer man själv bidrar med desto mer positivt ser PTS på det.

Logga_innovationsstod

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik