ProType

ProType är verktyget för aktiva skrivtolkar.

proType logo

ProType finns från 2014 i en helt ny version utvecklad ihop med skrivtolkar och anpassad för moderna datorer.

ProType finns att ladda ner här

Logga_innovationsstod

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik