ehälsa och väldfärdstjänter

Har du en projektidé?

Vi hjälper dig att ansöka om finansiering för projektet:

  • Skriva
  • Konkretisera en idé
  • Förstudie
  • Workshops

Vill du göra mesta jobbet själv kan vi agera bollplank eller göra en granskning så att ansökningar uppfyller formella krav.

Vi sätter Individens Behov i Fokus

Tillgänglighet beror av hur vi möter individens behov samt de möjligheter som finns för att ta fram produkten/ tjänsten.

Vi hjälper dig med

  • användarberättelser och personas
  • effektmål
  • affärsmodellering

Unika inom Funktionsvariation och Teknikutveckling

Vi har unik och mångårig kompetens inom Funktionsvariation, Teknikutveckling och Tillgänglighet.

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik