T-meeting

T-meeting har tagit fram flera mycket populära produkter inom området för alternativ telefoni:

  • TM-Touch
  • TM-PC
  • TM-mobile

Till detta kommer produkter med artificiell intelligens (AI) som kan tolka tal-till-text samt text-till-tal. TERA har naturligtvis också alla funktioner från TM-serien.

  • TERA-Touch
  • TERA-Mobile

Man har också tagit fram en lösning för förmedlingstjänster och videokonferens TM-PC Pro

Alla T-meetings produkter är enkla att använda och har ett gemensamt gränssnitt, kan du en kan du alla!

TM-Touch  och TM-Mobile finns båda i versioner för iOS och Android.

TERA produkterna finns just nu endast för iOS.

Länkar

Produktinformation

Manualer

Nedladdning

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik