Produkter och tjänster

Lidol har ett sort utbud av produkter och tjänster som tagits fram och drivs i egen regi eller genom samarbeten med andra aktörer på marknaden

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik