CSR

Lidol bedriver ett aktivt arbete med samhällsansvar, CSR (Corporate Social Responsibility)

Vi vill att allt vi gör skall vara till nytta för dem vi gör det för och för samhället.

När vi utvecklar tjänster och produkter gör vi det tillsammans med dem som skall använda dem och syftet är att förbättra och underlätta.

Lidol stödjer aktivt en verksamhet för barn med funktionsnedsättningar genom att bidra med webbhosting samt utrustning och personal för sommarläger.  Se mer på westcoastminers.se

Vi arbetar för att stödja verksamheter som knytkonferenser hackathon, kreathon och Makerspace.

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik