Nyheter

T-Meeting startar informationsblogg om teknikstöd i Corona-tider

”Vi på T-Meeting bidrar här med insikter kring digital kommunikation och hur våra produkter kan vara med och lösa problem.” Länk till Corona-tips.
16 Mars, /2020

NAV i Norge ställer in på-platstolkningar

På grund av Corona har NAVs Hjälpmedelscentral i Norge ställt in på-platsen-tolkningar.
”Detta innebär att vi så långt som möjligt kommer att använda fjärrtolkning som metod och närvarotolkar där det är absolut nödvändigt.”
Det innebär att NAV kommer att använda sig av sin bildtelefoni-tjänst mer. I Norge är det T-Meeting som är teknikleverantör för denna. I dessa Corona-tider ser vi betydelsen av att samhället använder kommunikationslösningar som följer öppen standard och som är utformad för döva.
Information från NAV på teckespråk och på norska:
Korona-pandemien påverkar tenestene ved hjelpemiddelsentralen
/Lidol, 12 mars 2020

Vi föreläser på Vitalis 2020

Nu slår vi på stort. Tillsammans ger vi tre föreläsningar. De fungerar var för sig men också som en trestegsraket:

  1. Delaktighetsmodellen som tankestöd för smarta digitala lösningar
  2. Olika kommunikationsstilar ger ledtrådar till smartare digitalisering
  3. Standarder och direktiv för tillgänglig digitalisering

Dessutom föreläser och workshoppar Gunilla Karlsson tillsammans med NPF-Ninjas och andre samhällsengagerade medborgare:
Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning
Användarperspektiv på SIP-samverkan

Not: Vitalis är framflyttat till 25-27 augusti. Mer information på Vitalis hemsida.
/mars 2020

Samarbete med danska Public Intelligence

Äntligen har vi fått möjlighet att arbeta med Public Intelligence från Odense, Danmark. Ett spännande projekt inom området eHälsa.
/februari 2020

Lidol & T-Meeting ställer ut på konferensen Vi spetspatienter

T-Meetings e-kommunikation visas för alla. I samband med konferensen gästbloggar Gunilla Karlsson hos Spetspatienterna: Vet en fisk vad vatten är? 
/december 2019

Lidol i panel på E-kommunicera

Fredrik Forsberg är med i paneldebatt på konferensen E-kommunicera.
/november 2019

Vi föreläser och ställer ut på Certec Informerar

Tillsammans me T-Meeting visar vi e-kommunikation med senaste spetstekniken. Vår Gunilla Karlsson föreläser, titel: Komplett Kommunikation för alla – delaktighet för e-kommunikation
/ oktober 2019

Vi föreläser på Vitalis

Vår Gunilla Karlsson föreläser på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte. Ämnet är Delaktighetsmodellen som hjälp för smarta digitala lösningar.
/ maj 2019

Delaktighetsmodellen för Komplett Kommunikation

I samband med konferensen Komplett Kommunikation lanserade Lidol en delaktighetsmodell som vi mappade mot Komplett kommunikation.

Användaren är i centrum. Vad vi gör förhåller sig till detta utifrån viktiga faktorer för delaktighet. Modellen hjälper oss att tala kring vad som behövs för att få med alla i välfärdssamhället. Den stöttar också en förståelse för hur vi kan ta ansvar och vilka komponenter som är viktiga i ett förändringsarbete. Vi jobbar ständigt med förbättringar och välkomnar återkoppling på modellen.
/november 2018

Lidol som konferensarrangörer för Komplett Kommunikation

Två samordnade konferenser inom området Komplett Kommunikation:
Dag 1: Likvärdig elektronisk kommunikation i ett samhälls- och användarperspektiv
Dag 2: Fördjupning inom teknik och användande av T-Meetings produkter

TEMA:
AI & Digitalisering för likvärdig elektronisk kommunikation

Här samlades inspiratörer, tankeledare, beslutsfattare, professionella, myndigheter, föreningar och civilsamhälle för att adressera viktiga frågor inom området.

  • Hur ser framtidens elektroniska kommunikationstjänster ut?
  • Får vi med alla på resan och vad innebär delaktighet?
  • Vilka tillgänglighetskrav finns för elektronisk kommunikation och i arbetslivet?
  • AI & Digitalisering som möjliggörare.

Tillgänglighet är en viktig del av att skapa delaktighet. I digitalisering och val av teknik för välfärdsutveckling är det viktigt att utgå ifrån människans behov. Av hållbarhetsskäl är det också viktigt att återanvända erfarenheter, kunskaper och standarder som vi fått tack vare tidigare arbete. Att designa för det extrema gör allt bättre för alla. På så sätt kan vi ge alla möjlighet till den plattform som är viktigast av alla: God Kommunikation.

Talare

Med. Dr Lars Lindsköld, Portföljägare  i Sweper,  SWElife  
Vad innebär AI och var kan AI  göra skillnad?

Dr. Andreas Dobrescu, Tudorkliniken 
Videobesök – Vi digitaliserade för att kunna nå alla

Tuomas Sola, Gruppchef, Folkpensionsanstalten (FPA), Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
Distanstolkningsservice för personer med funktionsnedsättning i Finland

Lisa Åström, Intressepolitisk strateg, Sveriges Dövas Riksförbund
Framtida behov av kommunikationslösningar ur ett dövperspektiv.

Alf Lindberg, Ombudsman tillgänglighetsfrågor, Hörselskadades Riksförbund
Framtida behov av kommunikationslösningar ur ett hörselperspektiv.

Karin Eklund, Semcon, Head of UX / Avdelningschef för digital design och användarupplevelser
Design för alla i en modern tid.

Faruk Tairi, VD och grundare av T-Meeting med ursprung som språktolk
Demokratisk AI. Vem ska ha kontroll över AI som används i välfärden?

Moderatorer
Gunilla Karlsson, Välfärdsingenjör med expertis inom funktionshinderområdet
Paul Buckrell, Internationell auktoritet inom området förmedlingstjänster. F.d. Regulatory Advisor på Consultel Associates Ltd, Nya Zeeland.

– Komplett kommunikation för alla –

T-Meetingdagen
5:e oktober

T-Meeting anordnar sedan 2015 årligen internationella konferenser inom området Komplett Kommunikation. Här samlas samlar beslutsfattare, förskrivare, tekniker, pedagoger verksamma inom stat, kommun, landsting – samt brukarorganisationer, företag, forskare och andra berörda. Vi lär av varandra.

  • Här presenteras produktnyheter från T-Meeting
  • Omvärldsbevakning, internationell status
  • Workshops, teknisk fördjupning

T-Meeting är en bro mellan den vanliga Telekomvärlden och Komplett Kommunikation. Kvalitet och nytta för användarna är det viktigaste. Det är självklart att ligga steget före inom teknikutveckling och digitalisering. I och med TERA och AI- Artificiell Intelligens, som lanserades under 2017 så accelererades utvecklingen. C4-plattformen och TERA gör att myndigheter och andra aktörer blir tillgängliga för både medarbetare och allmänhet.

Talare

Max Tairi, Styrelseordförande  och grundare av T-Meeting
Vår vision, vad vi åstadkommit hittills samt presentation av T-Meetingdagen.

Sasa Radulovic, tekniskt ansvarig för NAV- Norges statliga bildtelefoniförmedling
Utveckling i framkant för att nå Komplett Kommunikation
NAV är världsledande inom bildtelefoniförmedling (VRS/VRI) och texttelefoni för döva, hörselskadade och dövblinda.

Paul Buckrell, Internationell koordinator, T-Meeting
Världsläget inom Komplett kommunikation. Var befinner sig olika länder på mognadstrappan och varför. Vad driver de som vill mer?

Faruk Tairi, VD och grundare T-Meeting
Lansering och demonstration av T-Meetings allra senaste nyheter.

Efter lunch var det workshoppar

Workshop 1
Teknikfördjupning och användning av T-Meetings produkter.
Workshop 2
Vilka problem behöver lösas i framtiden?
Framtida förmedlingstjänster, distanstolkning och AI tjänster.

Moderatorer
Fredrik Forsberg, Grundare av Lidol som verkar för förbättrade välfärdstjänster och spridning av ny teknik och smidiga arbetssätt
Gunilla Karlsson, Välfärdsingenjör med expertis inom funktionshinderområdet.

– We make it possible! –