Kostnadsfri teknik för distanstolkning från T−Meeting och Lidol

Corona-situationen idag gör att Lidol tillsammans med T-Meeting vill göra en insats för att underlätta för tolkning på distans:

T-Meeting erbjuder nu samtliga tolkcentraler kostnadsfri tillgång till samma teknik för distanstolkning som används av förmedlingstjänsten i Norge (NAV)*. I denna lösning kan tolken vara ansluten i videosamtal med flera andra deltagare och är anpassad för teckenspråkstolkning vad avser kvalitet, öppen standard och säkerhet.

Under rådande omständigheterna följer T-Meeting noga utvecklingen och rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och andra myndigheter. Vi tar situationen på mycket stort allvar. Just av denna anledning erbjuder T-Meeting alla tolkcentraler kostnadsfri tillgång till samma klienter för distanstolkning som används av förmedlingstjänsten i Norge. 

I T-Meetings tolkklienter kan tolken vara ansluten i videosamtal med flera andra deltagare och är anpassade för teckenspråkstolkning vad avser teknik och säkerhet.

I Norge har NAV från och med torsdag överfört mesta möjliga tolkning till distanstolkning i T-Meetings plattform. NAV är ansvariga för all teckenspråkstolkning och skrivtolkning på plats och på distans i Norge och använder sig av T-Meeting för tolkning på teckenspråk till döva och dövblinda samt skrivtolkning på distans samt för förmedlade samtal till telefon.

T-Meeting erbjuder även genom dotterbolaget ConnectMe 24 teckenspråkstolkning och språktolkning på distans on demand via video.

Läkare pratar med patient på sjukhus, samtalet textas automatisk i mobilapp

Vi vill poängtera att vi tror att det är viktigt att samhällsinstitutionerna och verksamheterna kan bedriva “Business as usual” och att tillgängligheten inte försvinner utan att den flyttas till alternativa kanaler under den rådande situationen. För oss är det viktigt att alla har samma förutsättningar. Tycker ni att vi kan bidra med något annat tveka inte att kontakta oss.
Är ni intresserade av att veta mer om hur Lidol och T-Meeting kan lösa ert behov av distanstolkning kontakta Fredrik Forsberg telefon 0738-100 105 eller fredrik.forsberg@lidol.se

Se mer här https://www.tmeeting.se/nyheter/corona-tips