CSR

Det är viktigt att ta ansvar i samhället och vi engagerar oss. Lidol bedriver ett aktivt arbete med samhällsansvar, CSR (Corporate Social Responsibility).

Vi vill att allt vi gör skall vara till nytta för dem vi gör det för och för samhället. När vi utvecklar tjänster och produkter gör vi det tillsammans med dem som skall använda dem och syftet är att förbättra och underlätta.

Vi stödjer NPF-Ninjas som arbetar för en bättre hälsa för alla genom medborgarsamverkan. Det rör sig om knytkonferenser, inkluderande workshops och föreläsningar.

Lidol stödjer West Coast Miners- en Sverokförening med webbhosting samt utrustning och personal för sommarläger för ungdomar och deras familjer.