Coronaerbjudande: Kostnadsfri teknik för distanstolkning

Är ni intresserade av att veta mer om erbjudandet så kontakta:
Fredrik Forsberg telefon 0738-100 105 eller fredrik.forsberg@lidol.se

Coronasituationen gör att T-Meeting och Lidol nu erbjuder samtliga tolkcentraler kostnadsfri tillgång till Distanstolken/TM-PC Pro. Det är samma teknik som används av NAV i Norge för sina tolk- och förmedlingstjänster. Nu kommer tekniken till Sveriges. I denna lösning kan tolken vara ansluten i samtal med flera andra deltagare och är anpassad för att klara alla tolksituationer, dövblind- och teckenspråkstolkning samt skrivtolkning vad avser kvalitet, öppen standard och säkerhet.

För att komma igång behövs PC och en licens från T-Meeting. Vi bjuder på utbildning. Det tar ca 1/2 timma att komma igång. Sedan är det bara att koppla upp samtal. Distanstolken/ TM-PC Pro fungerar naturligtvis tillsammans med hjälpmedel som förskrivs. Alla T-Meetings lösningar uppfyller lagar och direktiv inom tillgänglighet och är alltså framtidssäkert samt kan kryptera samtalen. Tack vare den öppna standarden Totalkonversation (tillgänglig SIP), går det att ringa upp personer som har: 

  • bildtelefon av alla fabrikat
  • videotelefon av olika fabrikat inklusive industriella lösningar
  • telefoner i form av mobiltelefon, traditionell telefon eller säker telefon på sjukhus (t.ex. DECT).
  • TERA-abonnent, samtalet kommer att textas för denne (förskrivs som hjälpmedel)
  • texttelefon

*) I Norge har NAV överfört mesta möjliga tolkning till distanstolkning i T-Meetings plattform. NAV är ansvariga för all teckenspråkstolkning och skrivtolkning på plats och på distans i Norge och använder sig av T-Meeting för tolkning på teckenspråk till döva och dövblinda samt skrivtolkning på distans samt för förmedlade samtal till telefon.