Två samordnade konferenser inom området Komplett Kommunikation:Dag 1: Likvärdig elektronisk kommunikation i ett samhälls- och användarperspektivDag 2: Fördjupning inom teknik och användande av T-Meetings produkter TEMA:AI & Digitalisering för likvärdig elektronisk kommunikation Här samlades inspiratörer, tankeledare, beslutsfattare, professionella, myndigheter, föreningar …

Lidol som konferensarrangörer för Komplett Kommunikation Läs mer »