Corona-situationen idag gör att Lidol tillsammans med T-Meeting vill göra en insats för att underlätta för tolkning på distans: T-Meeting erbjuder nu samtliga tolkcentraler kostnadsfri tillgång till samma teknik för distanstolkning som används av förmedlingstjänsten i Norge (NAV)*. I denna …

Kostnadsfri teknik för distanstolkning från T−Meeting och Lidol Läs mer »