Teletext.se

Teletext_horizontal är en helt ny tjänst för hörselskadade som tas fram av vårt systerbolag Raftech.

Teletext gör att hörselskadade får det motparten säger textat under ett telefonsamtal. Allt utan behov av särskild utrustning eller krånglig inkoppling av en förmedlingstjänst

Teletext leveras inte för tillfället i avvaktan på en ny plattform vi håller på att ta fram.  Anmäl ert intresse här: info@lidol.se

Läs mer i våra broschyrer: Teletext som hjälpmedel i hemmet och Teletext som hjälpmedel på arbetsplatsen

Logga_innovationsstod

Kommunikation – Tillgänglighet – Organisation – Lärande – Människa – Teknik